Chose your country or region
Current version:
Latvia

Privātuma politika

Spēkā stāšanās datums: 2023. gada 20. novembris


Mēs respektējam jūsu privātumu. Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Аlonq.lv tīmekļa vietnes administrācija (turpmāk tekstā – "Vietne") ir apņēmusies uzturēt jūsu privātumu internetā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu, jo tajā ir izklāstīta mūsu "Privātuma politika", kas informē jūs par to, ko mēs darām ar jūsu Personas datiem, vai mēs nodrošinām jums ziņu brīdinājumus vai izmantojam jūsu Personas datus kā daļu no pētījuma, ko veicam, vai statistikas nolūkos. Mēs pievēršam lielu uzmanību jūsu mums sniegto datu drošībai. Mūsu Privātuma politika balstās uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) (var attiekties uz noteiktiem Personas datu apstrādes veidiem, kas pakļauti citu jurisdikciju likumiem) un līdzīgiem likumiem. Mērķi, kāpēc mēs vācam jūsu Personas datus, ir: mūsu pakalpojumu uzlabošana, saziņa ar šīs vietnes apmeklētājiem, informatīvo biļetenu sūtīšana, lietotāja pieprasītās informācijas sniegšana un citas zemāk uzskaitītas darbības.Šī Privātuma politika attiecas uz jebkuras pasaules daļas apmeklētāju Personas datiem, kas piekļūst vai izmanto šo Vietni.

Uzņēmums, kas ir atbildīgs par jūsu Personas datiem, ir: ALFABET LABS DMCC, Unit N. 508 Fortune Executive Tower Plot No: JLT-PH2-T1A Jumeirah Lakes Towers Dubai UAE 13359 74999 (turpmāk tekstā – "mēs", "Uzņēmums").

Personas datu glabāšana un apstrāde

Mēs savācām un apstrādājam jūsu Personas datus tikai ar jūsu brīvprātīgu piekrišanu. Atkarībā no attiecīgajiem apstākļiem un likumiem un pienākumiem, kas piemērojami jūsu atrašanās vietai, mēs varam savākt dažus vai visus zemāk uzskaitītos datus:

• Vārds un uzvārds;

• Kontaktdati (piemēram, jūsu e-pasta adrese vai mobilā telefona numurs);

• Dzīves valsts;

• Kategorija, kurā jūs piederat (patērētājs, piegādātājs/uzņēmums vai cita);

• Dzimšanas datums;

• Papildu informācija, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat;

• Tehniskie dati (piemēram, IP adrese, ierīces informācija, žurnāla informācija, atrašanās vietas informācija).

Mēs apzināti nevācam informāciju no šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem. Ja mēs uzzinām, ka nepilngadīgais ir sniedzis informāciju, tā tiks nekavējoties izdzēsta no mūsu datu bāzēm.

Kā mēs savācam jūsu Personas datus?

Mēs savācam jūsu Personas datus galvenokārt trīs veidos:

1. Personas dati, ko jūs mums sniedzat. Jūs varat dalīties ar saviem Personas datiem ar mums vairākos veidos, piemēram:

• Aktīvi sazinoties ar mums, parasti pa tālruni, e-pastu, caur mūsu kontakta formu vai caur sociālajiem medijiem; un/vai

• Tāpēc, ka mēs sazināmies ar jums, vai nu pa tālruni vai e-pastu.

• Savācot informāciju ar (jūsu) mūsu pārstāvja starpniecību.Mēs parasti saņemam tādus Personas datus kā jūsu kontaktdatus, jūsu vārdu, dzīves valsti, dzimšanas datumu utt.

2. Personas dati, ko mēs iegūstam no citiem avotiem. Mēs varam izmantot citus avotus, lai iegūtu papildus informāciju par jums, piemēram, no trešajām pusēm. Piemērs tam ir informācija, ko mēs iegūstam caur Google Analytics rīku. Piemēram, Google Analytics Opt-out pārlūka paplašinājumu var atrast šeit. Parasti mēs šādi iegūstam tādus Personas datus kā informāciju caur unikālu identifikatoru (piemēram, informācija par jūsu aktivitāti tīmekļa vietnē).

3. Personas dati, ko mēs savācam automātiski. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski savācam tehniskos Datus ar sīkdatņu palīdzību, piemēram, IP adresi, ko jūsu dators izmanto interneta pieslēgumam, jūsu pārlūkprogrammas tipu un versiju, jūsu laika zonas iestatījumu, pārlūkprogrammas spraudņu tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ieskaitot mobilo ierīci, ko izmantojat, unikālu ierīces identifikatoru, datu plūsmu, tīmekļa žurnālus un citu komunikācijas datu, kā arī resursus, kurus jūs piekļūstat, un citu tehnisko informāciju tiek saglabāta datu bāzē, kad apmeklējat Tīmekļa vietni.

Kāpēc mēs savācam jūsu Personas datus?

Mēs savācam, izmantojam un atklājam jūsu Personas datus vairāku iemeslu dēļ, tostarp:

• lai nodrošinātu, ka varam atbildēt uz jebkuriem jautājumiem un sazināties ar jums, ja jūs mūs lūdzat to darīt;

• lai glabātu jūsu datus (un nepieciešamības gadījumā atjauninātu tos) mūsu datu bāzē, tādējādi mēs varam sazināties ar jums saistībā ar e-pasta ziņu brīdinājumiem vai atbildēt uz jebkuru jautājumu, ko esat mūs lūguši atbildēt;

• kā daļu no pētījumiem, ko veicam statistikas nolūkos;

• lai pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni iekšējām operācijām, ieskaitot problēmu novēršanu, datu analīzi, testēšanu, pētījumu, statistikas un aptauju nolūkos;

• lai nodrošinātu mūsu iegādāto programmatūru un IT pakalpojumu efektīvu darbību (ieskaitot avārijas atjaunošanu);

• citu iemeslu dēļ ar jūsu piekrišanu.Atkarībā no apstākļiem, Uzņēmums var paļauties uz jūsu piekrišanu vai uz faktu, ka apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitālās intereses, vai lai ievērotu likumu. Mēs varam arī apstrādāt jūsu personīgos datus, ja uzskatām, ka tas ir mūsu vai citu leģitīmās interesēs, ņemot vērā jūsu intereses, tiesības un gaidas.

Uzņēmuma Personas datu kopīgošana

Mēs kopīgojam jūsu Personas datus galvenokārt, lai nodrošinātu jums visaktuālākās ziņas, saturu un notikumus vai lai varētu ātri un efektīvi atbildēt uz jebkuru jautājumu. Uzņēmums var kopīgot Personas datus ar saistītiem uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas rīkojas mūsu vārdā, vai citiem pēc jūsu norādījuma.

• Pakalpojumu sniedzēji. Uzņēmums var iesaistīt trešās puses, lai tās rīkotos kā mūsu pakalpojumu sniedzēji un veiktu noteiktus uzdevumus mūsu vārdā, piemēram, datu, tostarp Personas datu, apstrādi vai glabāšanu saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu un preču piegādi klientiem (ieskaitot ārējus konsultantus, investoru attiecību pakalpojumu sniedzējus un profesionālos konsultantus, piemēram, juristus, revīzijas darbiniekus un grāmatvežus, tehnisko atbalstu un IT konsultantus, kas veic testēšanu un izstrādi mūsu biznesa tehnoloģiju sistēmām). Uzņēmuma pakalpojumu sniedzēji ir saistīti rīkoties ar Personas datiem saskaņā ar šo Privātuma politiku un pēc mūsu norādījumiem.

• Nodokļu, revīzijas vai citām iestādēm, kad mēs uzskatām, ka likums vai cita regulējuma prasa mums kopīgot šos Datus (piemēram, nodokļu iestādes pieprasījuma dēļ vai saistībā ar gaidāmo tiesvedību) vai lai palīdzētu novērst krāpšanu vai aizsargāt Uzņēmuma vai tā meitasuzņēmumu tiesības un īpašumus; vai aizsargāt Uzņēmuma darbinieku, trešo pušu aģentu vai sabiedrības locekļu personisko drošību.

• Ja Uzņēmuma struktūrvienība apvienojas vai tiek iegādāta ar citu biznesu vai uzņēmumu nākotnē, mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar jaunajiem biznesa vai uzņēmuma īpašniekiem (un sniegt jums paziņojumu par šo atklājumu); un

• Var rasties apstākļi, kad stratēģisku vai citu biznesa iemeslu dēļ Uzņēmums nolemj pārdot, iegādāties, apvienoties vai citādi pārorganizēt uzņēmējdarbību dažās valstīs. Šāda darījuma ietvaros var tikt atklāta jūsu personiskā informācija potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem, vai saņemta no pārdevējiem. Uzņēmuma prakse ir meklēt piemērotu aizsardzību personiskajai informācijai šāda veida darījumos.

Mēs nekopīgojam, neizīrējam un netirgojam jūsu informāciju ar trešajām pusēm mārketinga vai reklāmas nolūkos.Mēs varam atklāt informāciju par jums, ja pastāv likumīgs pamats to darīt, ja uzskatām, ka atklāšana ir saprātīgi nepieciešama, lai izpildītu mūsu noteikumus un nosacījumus vai aizsargātu mūsu darbības vai lietotājus, vai gadījumā, ja notiek pārorganizācija, apvienošanās vai pārdošana.

Datu glabāšana, grozīšana un dzēšana

Lietotājs, kurš ir nodrošinājis Uzņēmumam savus Personas datus, ir tiesīgs tos grozīt un dzēst, kā arī atsaukt piekrišanu Datu apstrādei. Laiks, kura laikā jūsu Personas dati tiks glabāti, ir: laiks, kamēr Personas dati tiek izmantoti, kas nepieciešams Tīmekļa vietnes galvenajai darbībai. Mēs nesaglabāsim jūsu Personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem tos savācām, ja vien mēs neticam, ka likums vai cita regulējuma prasa tos saglabāt (piemēram, nodokļu iestādes pieprasījuma dēļ vai saistībā ar gaidāmo tiesvedību). Pēc Personas datu apstrādes pabeigšanas Tīmekļa vietnes administrācija tos neatgriezeniski izdzēsīs. Lai piekļūtu saviem Personas datiem, varat sazināties ar administrāciju, izmantojot: info@flonq.lv Mēs varam nodot jūsu Datus trešajai pusei tikai ar jūsu brīvprātīgu piekrišanu. Ja Dati tika nodoti trešajai pusei, kas nav saistīta ar mūsu organizāciju, mēs nevaram veikt nekādas izmaiņas šajos Datos.

Tehnisko Datu apstrāde apmeklējuma laikā

Katru reizi, kad izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, mēs varam un bieži automātiski reģistrēsim jūsu IP adresi, apmeklējuma laiku, pārlūka iestatījumus, operētājsistēmu, ieskaitot mobilo ierīču tipu, ko izmantojat, unikālu ierīces identifikatoru (piemēram, mobilo tīklu informāciju, jūsu mobilo operētājsistēmu, mobilo pārlūku, ko izmantojat, ierīces žetonu, ierīces tipu, laika joslas iestatījumu), satiksmes datus, tīmekļa žurnālus un citus komunikācijas datus, un resursus, pie kuriem jūs piekļūstat, un citu tehnisko informāciju tiek saglabāta datu bāzē, kad apmeklējat Tīmekļa vietni. Šie Dati ir nepieciešami, lai pareizi attēlotu Tīmekļa vietnes saturu un palīdzētu mums labāk izprast lietotāju uzvedību. Izmantojot šos Datus, nav iespējams identificēt apmeklētāja personu.

Nepilngadīgo personiskā informācija

Ja esat nepilngadīga bērna vecāks vai likumīgs aizbildnis un zināt, ka bērns ir sniedzis mums savu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot: info@flonq.lv Ir aizliegts ievadīt nepilngadīgu lietotāju Personas datus.

Mārketings

Mēs varam savākt jūsu preferences, lai tieši no mums saņemtu mārketinga informāciju pa e-pastu vai SMS šādos veidos:

• ja reģistrējaties kontam Tīmekļa vietnē, mēs jums jautāsim, vai vēlaties saņemt mārketinga informāciju tieši no mums;

• ja noklikšķināt uz saites mūsu Tīmekļa vietnē, lai pieteiktos mūsu jaunumiem.

Laika gaitā mēs varēsim lūgt jums atjaunināt savas mārketinga preferences, jautājot, vai jūs piekrītat turpināt saņemt mārketinga informāciju no mums.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mūsu izmantotās personiskās informācijas, lai sniegtu jums mārketingu jebkurā no iepriekš minētajiem veidiem. Lūdzu, skatiet zemāk sadaļu "Jūsu tiesības" papildinformācijai par to, kā to var izdarīt.

Sīkdatņu apstrāde

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai pareizi attēlotu Tīmekļa vietnes saturu un nodrošinātu ērtību pārlūkojot Tīmekļa vietni. Tās ir mazas datnes, kas tiek glabātas jūsu ierīcē. Tās palīdz Tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par jums, piemēram, kādā valodā jūs izmantojat Tīmekļa vietni un kuras lapas esat jau apmeklējis. Šī informācija nākamajā apmeklējumā būs noderīga. Pateicoties sīkdatnēm, Tīmekļa vietnes pārlūkošana kļūst daudz ērtāka. Paši varat iestatīt sīkdatņu pieņemšanu un bloķēšanu savā pārlūkprogrammā. Nevarība pieņemt sīkdatnes var ierobežot Tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Alternatīvi, jūs varētu vēlēties apmeklēt neatkarīgu informācijas avotu, www.aboutcookies.org, kas satur plašu informāciju par to, kā mainīt iestatījumus vai dzēst sīkdatnes no jūsu datora, kā arī vispārīgu informāciju par sīkdatnēm. Informācijai par to, kā to izdarīt savas mobīlās tālruņa pārlūkprogrammā, jums būs jāatsaucas uz savas ierīces rokasgrāmatu vai tīkla operatora padomu.

Kādi ir dažādi sīkdatņu veidi?

• Absolūti nepieciešamās.Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārvietoties pa Tīmekļa vietni un izmantot tās funkcijas, piemēram, piekļūt Tīmekļa vietnes drošajām zonām. Tās ļauj jums pārvietoties atpakaļ un uz priekšu starp lapām, nezaudējot iepriekšējās sesijas darbības. Tā kā šīs sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu Tīmekļa vietnes funkcionalitātei, mums nav jālūdz jūsu piekrišana to izmantošanai.

• Funkcionālās.Šīs sīkdatnes ļauj Tīmekļa vietnei atcerēties jūsu vietnes preferences un izvēles, ko veicat vietnē, ieskaitot lietotājvārdu, reģionu un valodu. Tas ļauj Tīmekļa vietnei sniegt personalizētas funkcijas, piemēram, vietējās ziņas un laikapstākļus, ja dalāties ar savu atrašanās vietu, un uzlabot jūsu kopējo lietotāja pieredzi mūsu Tīmekļa vietnē. Caur šīm sīkdatnēm iegūtie dati ir anonīmi, un šīs sīkdatnes neseko pārlūkošanas aktivitātei citās Tīmekļa vietnēs. Līdzīgi kā absolūti nepieciešamām sīkdatnēm, mums nav jālūdz jūsu piekrišana šo sīkdatņu izmantošanai.

• Veiktspējas.Veiktspējas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas konkrēti, lai iegūtu datus par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu Tīmekļa vietni, kuras mūsu Tīmekļa vietnes lapas tiek apmeklētas visbiežāk un vai lietotāji saņem kļūdu ziņojumus tīmekļa lapās. Šīs sīkdatnes uzrauga tikai Tīmekļa vietnes veiktspēju, kad lietotājs ar to mijiedarbojas. Šīs sīkdatnes nevāc identificējamu informāciju par apmeklētājiem, kas nozīmē, ka visi iegūtie dati ir anonīmi un tiek izmantoti tikai mūsu Tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanai. Mēs arī izmantojam šīs sīkdatnes, lai iegūtu statistiskus datus par to, kā mūsu Tīmekļa vietne darbojas, lai veiktu uzlabojumus. Neskatoties uz datu anonimitāti, mēs meklēsim jūsu piekrišanu šo sīkdatņu izmantošanai.

• Pastāvīgās sīkdatnes.Šīs sīkdatnes paliek jūsu ierīcē, kad aizverat interneta pārlūkprogrammu, un tās tiek atkārtoti aktivizētas katru reizi, kad apmeklējat Tīmekļa vietni, kas sākotnēji ģenerēja šo sīkdatņu veidu.

• Sesijas sīkdatnes.Šīs sīkdatnes netiek pastāvīgi glabātas jūsu ierīcē. Tās tiek izmantotas, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi Tīmekļa vietnē, piemēram, ļaujot pārslēgties starp vietnēm, nepieprasot atkārtoti ielogoties. Aizverot interneta pārlūkprogrammu, visas sesijas sīkdatnes tiek dzēstas no jūsu datora.

• Flash sīkdatnes.Šīs sīkdatnes instalē vietnes, kas piedāvā multimediju saturu; tas prasa Adobe Flash atskaņošanai. Tās paātrina saturu, ko lejupielādējat, un informācijas saglabāšanu.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma pieņem un uztur sīkdatnes. Pārbaudiet savas pārlūkprogrammas «Palīdzība» vai «Iestatījumi» izvēlni, lai uzzinātu, kā mainīt sīkdatņu preferences. Jūs varat izvēlēties mainīt sīkdatņu iestatījumus, kas saistīti ar mūsu Tīmekļa vietnes izmantošanu, bet tas var ierobežot jūsu piekļuvi noteiktām Tīmekļa vietnes zonām.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu Tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav mūsu kontrolē. Mēs neesam atbildīgi par šo tīmekļa vietņu saturu. Mēs iesakām jums iepazīties ar katra apmeklētā tīmekļa vietnes privātuma politiku, ja tāda eksistē.

Ja izlemjat piekļūt saistītajām trešo pušu tīmekļa vietnēm, jūs to darāt uz savu risku. Mēs neuzņemamies atbildību un nevaram būt atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas vai ir saistīti ar jūsu rīcību, balstoties uz cita tīmekļa vietnes saturu, uz kuru varat norādīt no mūsu Tīmekļa vietnes.

Personas datu pārsūtīšana

Lai veiktu mūsu darbības vai izpildītu regulatīvās saistības, mums ir jāpārsūta šajā Privātuma politikā aprakstītie Personas dati un jāapstrādā un jāglabā tos Apvienotajos Arābu Emirātos un (ja piemērojams vai nepieciešams) ar apstrādātājiem citās valstīs, no kurām dažām var būt mazāk aizsargājoši privātuma likumi nekā valstī, kurā jūs dzīvojat. Visos šādos gadījumos, kā arī kopumā jebkurai apstrādes darbībai, mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Personīgā informācija parasti pakļauta valsts likumiem, kurā tā tiek glabāta, un dažreiz arī citu valstu likumiem, kas ir saistīti ar tās apstrādi, piemēram, izcelsmes valsti. Šī iemesla dēļ jūsu personiskā informācija var tikt atklāta valdībām, tiesām vai tiesībaizsardzības vai regulatīvajām iestādēm jebkurā no valstīm, kurās mēs (vai atklājumu saņēmēji, kas minēti 5. sadaļā) darbojamies, saskaņā ar šo valstu likumiem.

Mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādas uzņēmumi pienācīgi aizsargā jūsu informāciju saskaņā ar šo Privātuma politiku. Šie pasākumi ietver Standarta līguma klauzulu parakstīšanu saskaņā ar GDPR un citiem Datu aizsardzības likumiem, lai regulētu šādu Datu pārsūtīšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pārsūtīšanas mehānismiem, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts zemāk.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez iepriekšēja paziņojuma. Ja veiksim būtiskas izmaiņas veidā, kādā apstrādājam jūsu Personas datus, vai Privātuma politikā, mēs centīsimies jūs informēt caur Tīmekļa vietni vai citā veidā, piemēram, pa e-pastu. Jūsu turpināta Tīmekļa vietnes lietošana pēc šāda paziņojuma nozīmē jūsu izpratni par izmaiņām. Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu privātuma praksēm.

Ja jūsu Personas dati, un īpaši jūsu kontakta informācija, tika ievadīta nepareizi, mēs nevarēsim ar jums sazināties.

Drošības pasākumi

Mums rūp jūsu informācijas aizsardzība. Tāpēc mēs esam ieviesuši atbilstošus pasākumus, kas ir paredzēti, lai novērstu neatļautu piekļuvi jūsu Personas datiem un to nepareizu izmantošanu.

Mēs esam apņēmušies veikt visus saprātīgos un atbilstošos soļus, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo personisko informāciju no nepareizas izmantošanas, zaudējuma vai neatļautas piekļuves. To mēs darām, ieviešot virkni atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu, ieskaitot šifrēšanas pasākumus un avārijas atgūšanas plānus.

Diemžēl, sūtot informāciju caur jebkuru kanālu internetā, vienmēr pastāv risks. Informāciju internetā sūtāt jūs darāt pilnībā uz savu risku. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt jūsu datu drošību, kas tiek pārraidīti internetā, un mēs neapliecinām nekādas informācijas, ieskaitot Personas datus, drošību, ko jūs nosūtāt mums caur internetu.

Ja aizdomājaties par jebkādu nepareizu izmantošanu vai zaudējumu vai neatļautu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs. Lūdzu, izvirziet savu bažu, izmantojot Tīmekļa vietnes sadaļu "Sazināties ar mums", vispirms, un mēs izmeklēsim lietu un pēc iespējas drīzāk informēsim jūs par turpmākajiem soļiem.

Jūsu tiesības

Jums ir vairākas tiesības attiecībā uz datiem, ko mēs par jums apstrādājam. Tās ir izskaidrotas zemāk sīkāk.

• Tiesības iebilst.Jūs vienmēr varat informēt mūs par īpašiem iemesliem, kāpēc vēlaties iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas balstīta uz sabiedrības interesēm, dzīvībai svarīgām interesēm, leģitīmām interesēm. Ja šie iemesli pārsver šīs intereses, mēs varam pārtraukt apstrādi. Ja mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sūtītu e-pasta paziņojumus, jūs vienmēr varat lūgt mums to pārtraukt, neprasot īpašu iemeslu.

• Tiesības atsaukt piekrišanu.Ja jūsu Personas datu apstrāde konkrētām darbībām balstās uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat šo piekrišanu atsaukt. Mēs pārtrauksim izmantot jūsu datus šim nolūkam.

• Tiesības uz piekļuvi.Jūs jebkurā laikā varat lūgt mūs sniegt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus, un, ja nepieciešams, pieprasīt kopiju no attiecīgajām Personas datu kategorijām, ko mēs par jums apstrādājam, kā arī citu informāciju. Jebkura piekļuves pieprasījuma izpilde parasti jums neizmaksā, un mums jāatbild 1 (viena) mēneša laikā, ja nav noteikts citādi saskaņā ar GDPR vai citiem piemērojamiem likumiem. Mēs drīkstam, ja tas ir atļauts, ieviest saprātīgu maksu, lai segtu jebkuras ārkārtas administratīvās izmaksas, sniedzot jums informāciju, ko mēs turam par jums.

• Tiesības uz dzēšanu.Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs "dzēstu" jūsu Personas datus. Tas ir sīkāk aprakstīts GDPR.

• Tiesības uz apstrādes ierobežošanu.Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot jūsu Personas datu apstrādi noteiktos apstākļos saskaņā ar attiecīgajiem GDPR vai citu piemērojamu likumu pantos noteiktajām tiesībām, piemēram, ja apstrīdat mums pieejamo Personas datu precizitāti. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka mēs drīkstam jūsu Datus tikai pagaidu glabāt, ja vien jūs nedodat atļauju to apstrādei, tiesvedības kontekstā vai sabiedrības interesēs, dzīvībai svarīgās interesēs, leģitīmās interesēs. Ierobežojumu var pēc tam atcelt. Protams, mēs jūs informēsim pirms jebkādu ierobežojumu atcelšanas jūsu Personas datu apstrādē.

• Tiesības uz labojumu.Jums ir tiesības lūgt mūs labot informāciju, ko uzskatāt par neprecīzu. Jums arī ir tiesības lūgt mūs papildināt informāciju, ko uzskatāt par nepilnīgu.

• Tiesības uz datu pārnesamību.Dažos gadījumos jums ir tiesības likumīgi pārnest savus Personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem. Būtībā tas nozīmē, ka jūs varat pārsūtīt datus, ko mēs par jums turam, citai trešajai pusei. Šim nolūkam mēs jums nodrošinām jūsu Datus izplatītā un mašīnlasāmā formātā, kas ļauj pārsūtīt Datus. Vēl viena iespēja ir, ka mēs tieši pārsūtām Datus jūsu vietā, ja tas ir tehniski iespējams. Lai iegūtu vairāk informācijas par šīm tiesībām, skatiet GDPR.

• Tiesības iesniegt sūdzību.

Atsauksmes un noslēguma klauzulas

Jūs varat sazināties ar Tīmekļa vietnes administrāciju jautājumos, kas saistīti ar Privātuma politiku, izmantojot: info@flonq.lv vai aizpildot kontaktformu, kas norādīta attiecīgajā sadaļā šajā Tīmekļa vietnē. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, jūs nevarat izmantot Tīmekļa vietni. Šādā gadījumā jums vajadzētu izvairīties no mūsu Tīmekļa vietnes apmeklēšanas.